Forum : Gli Eroi della Grande Guerra

Soggetto : Reklama na telebimach Warszawa

© 2009 - Associazione storico culturale Fronte del Piave
http://www.frontedelpiave.info/public

URL di questa discussione
http://www.frontedelpiave.info/public/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=58&forum=6


 Aron :

17/2/2019 00:30
 Zajmujemy sie reklama oto nasza strona Telebimy Warszawa Wiele mówi się o tym, że cyfrowe oznakowanie jest koniecznością dla firm, ale niewiele mówi się o tym, w jaki sposób reklama digital signage wpływa na zachowania konsumentów. Jednak badania Kinetic Panel są tak odświeżające, jak fascynujące, ponieważ ujawniają cenne informacje od ludzi, którzy są najważniejsi dla firm, konsumentów!

© 2009 - Associazione storico culturale Fronte del Piave
http://www.frontedelpiave.info/public

URL di questa discussione
http://www.frontedelpiave.info/public/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=58&forum=6